Etuudet

Arvonlisäveroton kotipalvelu

Kotipalvelua ja niiden tukipalveluja voi saada arvonlisäverottomasti, mikäli henkilö on sosiaalihuollon tarpeessa esimerkiksi toimintakyvyn alentuessa iän tai sairauden vuoksi. Alvittomasta palvelusta sovimme erikseen. Myös alviton kotipalvelu on mahdollista vähentää verotuksessa!

(Lisätietoja: Alviton sosiaalihuollon palvelu)

Kotitalousvähennys

Kotipalvelumme pystyt hakemaan verotuksessa kotitalousvähennyksenä, ja tämä etu kannattaa hyödyntää! Vähennysoikeus on 45 % palvelun osuudesta, kun hankit yksityistä, kotona tapahtuvaa hoivapalvelua. Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Sairauden- ja terveydenhoito ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löydät täältä: Kotitalousvähennys ja täältä: Kotitalousvähennys /Hoito ja hoiva

Myös muista eläkkeensaajien etuuksista kannattaa ottaa selvää esimerkiksi Kelasta: Kela ja eläkeläisten etuudet